SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 2, Page(s) 175-177    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01120
Türkiyede Az Görülen Bir Parazitik Enfeksiyon: Şistozomiazis. Olgu Sunumu
Berna AYTAÇ, İbrahim ŞEHİTOĞLU
Department of Pathology, Uludağ University, Faculty of Medicine, BURSA, TURKEY
KEY WORDS : Şistozoma hematobyum, Mesane

Şistozomiazis su yoluyla taşınan parazitik bir hastalıktır. Tropikal ve subtropikal ülkelerde başlıca Africa ve Doğu Akdeniz bölgelerinde endemiktir. Olgumuz 37 yaşında erkek bir hasta, terminal hematüri ve irritatif miksiyon semptomları ile hastanemize başvurdu. İdrar sedimentinde Schistosoma haematobium yumurtaları bulundu. Hastaya mesane transurethral rezeksiyonu uygulandı. Patolojik çalışmada vezikal schistosomiasis varlığı doğrulandı. S. haematobium olguları Türkiye'de nadir görülmektedir ve bu nedenle S. haematobium'un epidemiyolojik ve klinik önemi tartışılmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]