SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 3, Page(s) 189-194    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01124
Bu Dokular Kime Ait? Patoloji Bölümlerine Gönderilen Dokuların Sağlık Hizmeti, Eğitimi ve Araştırmaları İçin Kullanımında Genel İlkeler
Sümeyye EKMEKÇİ1, Osman Arıkan NACAR2, Tarık TİHAN3
1Department of Pathology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Department of Neurosurgery, Ankara Numune Education and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
3University of California San Francisco, San Francisco, USA
KEY WORDS : Patoloji, Mülkiyet hakları, Derleme, Aydınlatılmış onam, Etik kurulları

Dünyada ve ülkemizde cerrahi girişimlerden sonra hastalardan gerek tanısal gerekse sağaltımsal nedenlerle çıkarılan dokuların incelenmesi patoloji bölümünün en önemli görevlerinden birini oluşturur. Birçok hastalığın kesin tanısının belirlenmesi, hastalığa etkili tedavinin saptanması ve hastalıklar hakkında daha derin ve ayrıntılı bilgi edinilmesi ancak bu dokuların modern yöntemlerle incelenmesi sonucu gerçekleşir. Bu konu hiç tartışma götürmezken, alınan dokuların gerek sağlık hizmeti, gerek tıp eğitimi gerekse araştırma konusunda nasıl kullanılması gerektiğini belirleyen yasalar yeterli değildir. Dokuların mülkiyet ve kullanım hakları konusunda açık olması gereken ilkeler olmadığı gibi, özellikle ülkemizde bu konuda bilimsel ve tıbbi gerçeklere dayanmayan önyargılar bulunmaktadır. Çalışmamızda bu konuda var olan sorunların tanımlanması, uluslararası bağlamda var olan kural, deneyim ve örneklerin tartışılması ve gelecekte hazırlanması düşünülen yasalarda olması gereken temel prensiplerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmamız ile bu kritik konuda ülkemizde bir diyaloğun başlayacağını ümit ediyoruz.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]