SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 3, Page(s) 274-277    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01136
Maksiller Sinüs Yerleşimli Düşük Dereceli Polimorföz Adenokarsinom
Demet ETİT1, Deniz ALTINEL1, Ümit BAYOL1, Ayça TAN1, Özlem TÜRELİK1, İbrahim ÇUKUROVA2
1Department of Pathology, İzmir Tepecik Education and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
2Department of Otorhinolaryngology, İzmir Tepecik Education and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Adenokarsinom, Maksiller sinüs, Paranazal sinüs

Düşük dereceli polimorföz adenokarsinom, düşük metastaz oranı ve infiltratif büyüme paterni olan malign epitelyal bir tümördür. En sık damakta görülür. Paranazal sinüslerde çok nadirdir. Bu yazıda yerel yinelemeler gösteren nadir bir lokalizasyon olan maksiller sinüs yerleşimli bir düşük dereceli polimorföz adenokarsinom olgusu sunulmuştur. Düşük dereceli olmasına karşın, progresyon uzun zaman sonra olabilir. Bu nedenle baş boyun yerleşimli tümörlerde düşük dereceli polimorföz adenokarsinomlar ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]