SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 3, Page(s) 290-292    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01140
Sesil Serrated Adenomun Uyardığı Apendiks İntüsüsepsiyonu
Ümran YILDIRIM1, İsmet ÖZAYDIN2, Havva ERDEM1, Ali Kemal UZUNLAR1
1Department of Pathology, Düzce University, Faculty of Medicine, DÜZCE, TURKEY
2Department of General Surgery, Düzce University, Faculty of Medicine, DÜZCE, TURKEY
KEY WORDS : Apendiks, İntüsüsepsiyon, Serrated adenoma

Apendix intüsüsepsiyonu nadir bir durumdur. Literatürde yayınlanan olguların çoğunu infant ve çocuklar oluşturmaktadır. Biz burada 65 yaşında tekrarlayan karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma ile merkezimize kabul edilen erkek hastayı sunduk. Laporoskopide appendix dokusu invajine idi fakat redükte edilebilme ihtimali vardı. Bu nedenle basit apendektomi gerçekleştirildi. Histopatolojik inceleme apendix lümeninde sesil serrated adenomu göstermiştir ve bu da intüsüsepsiyonun kaynağının bu lezyon olduğunu düşündürmüştür.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]