SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 1, Page(s) 058-060    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01149
Kongenital Mezoblastik Nefrom: Nadir Bir Pediatrik Tümör
Varuna MALLYA, Rashmi ARORA , Kusum GUPTA, Uma SHARMA
Department of Histopathology, Safdurjang Hospital and Vardhaman Mahavir Medical College, NEW DELHI, INDIA
KEY WORDS : Konjenital mezoblastik nefrom, Böbrek neoplazileri, bebeklik dönemi

Konjenital mezoblastik nefrom, bebeklik döneminin stromal neoplazisidir. Mezenkimal, kistik veya leyomyomatöz hamartom olarak kabul edilmektedir. Bu tümörler böbrekte hilus civarında yerleşim gösterir. Mezoblastik nefromlar makroskopik rezidü olmadığı takdirde kemoterapiye gerek kalmadan cerrahi eksizyon ile tedavi edildikleri için diğer pediatrik renal tümörlerden ayırt edilmelidir. Burada, 20 günlük bir bebekte saptanan mezoblastik nefromun makroskopik ve mikroskopik özellikleri tanımlanmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]