SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 1, Page(s) 080-082    
[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01155
Aktinomiçes Lenfadeniti: Olgu Sunumu
Deniz ARIK
Department of Pathology, Karaman State Hospital, KARAMAN, TURKEY
KEY WORDS : Aktinomiçes, Lenf nodu

Burada Aktinomiçes enfeksiyonuna sekonder lenfadenopati olgusu sunulmaktadır. Literatürde daha önce sadece iki olgu histopatolojik özellikleriyle yayınlanmıştır. Boyunda kitle şikayeti olan 40 yaşındaki erkek hasta hastanemize başvurdu. Klinik olarak sağ submandibuler bölgede ağrısız kitle saptandı. Radyolojik olarak kitle, submandibuler gland ile ilişkili, apse ile uyumlu kistik lezyon olarak değerlendirilmişti. Kitle, sialadenitis ve lenfadenitise yönelik antibiyotik tedavisine dirençliydi. Kitle ve submandibuler gland birlikte eksize edildi ve histopatolojik incelemede karakteristik Aktinomiçes sülfür granülleri görüldü.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]