SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 2, Page(s) 134-137    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01164
Rosen Triadı' nın (Tübüler Karsinom, Kolumnar Hücre Hiperplazi ve Lobüler Karsinoma in Situ) Bir Parçası Olarak Taşlı Yüzük Lobüler Karsinoma in Situ
Josko BEZIC, Dijana GUGIC
Clinical Hospital Split, Institute of Pathology, Split, CROATIA
KEY WORDS : Meme, Karsinom, Taşlı yüzük hücreli, Karsinoma in situ

Amaç: “Rosen Triadı” olarak da bilinen tübüler karsinom, kolumnar hücre lezyonları ve lobüler karsinoma in situ birlikteliği, mamografik olarak saptanmış mikrokalsifikasyonların değerlendirilmesi için yapılan meme biopsilerinde görülebilir.

Olgu Sunumu: Tübüler karsinom ve kolumnar hücre hiperplazisi ile ilişkili, histolojik olarak olağan dışı bir taşlı yüzük lobüler karsinoma in situ vakası sunulmaktadır. Taşlı yüzük noninvaziv lobüler karsinom, yüksek dereceli lobüler karsinoma in situ olarak sınıflandırılmaktadır ancak burada düşük dereceli meme neoplazisinin moleküler yolağına ait değişikliklerle ilişkilidir.

Sonuç: Kolumnar hücre hiperplazisi ve tübüler karsinom ile ilişkili, histolojik olarak beklenmeyen bir şekilde baskın olarak taşlı yüzük hücrelerinden oluşan, bir lobüler karsinoma in situ vakası sunduk.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]