SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 2, Page(s) 143-145    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01166
Sitoloji ile Tanı Konan Adrenal Lenfomayla İlişkili Mikrofilaria: Çok Ender Görülen Bir Olgu Sunumu
Sushila JAISWAL, Gyan CHAND, Hira LAL, Mukul VIJ, Rakesh PANDEY
Department of Pathology, Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow, INDIA
KEY WORDS : Mikrofilaria, Adrenal, Lenfoma, İnce iğne biyopsisi

Filariasis Asya ülkelerinde sık görülen bir halk sağlığı problemidir. Bu raporda yazarlar adrenal lenfoma sitolojik örneği içinde mikrofilaria saptanmasını tanımlamaktadır. Bildiğimiz kadarıyla bu vaka sunumu literatürde adrenal bezde lenfoma tutulumu ile birlikte görülen ilk mikrofilaria vakasıdır. Literatür kısaca gözden geçirilmektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]