SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 3, Page(s) 231-234    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01178
Rektum Müsinöz Adenokarsinomundan Bilateral Meme Metastazı: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Rumana MAKHDOOMI, Farhat MUSTAFA, Rayees AHMAD, Suhail MALIK, Sheema SHEIKH, Khalil Mohammad BABA
Department of Pathology, Sheri-Kashmir Institute of Medical Sciences (SKIMS), SRINAGAR, INDIA
KEY WORDS : Meme, Metastaz, Rektum, Adenokarsinom

Metastatik meme karsinomuna klinik uygulamada nadiren rastlanır. Lenfoma-lösemi, melanom ve sarkomların memeye metastaz yapabildiği bildirilmiştir. Memeye bilateral metastaz nadirdir ve sıklıkla over karsinomundan köken aldıkları görülmüştür. Memeye metastaz yapan rektum adenokarsinomu son derece nadir bir kliniko-patolojik durumdur. Yerel ilerlemiş rektum müsinöz adenokarsinomu için abdominoperineal rezeksiyon ve total mezorektal eksizyon yapılan ve 9 ay sonra bilateral meme metastazı saptanan (28 yaşında bir kadını) hastayı sunuyoruz. Dünya literatüründe bilateral meme metastazıyla gelen birkaç rektum müsinöz adenokarsinomu olgusu bildirilmiştir ve biz de şimdiye kadar bildirilen en genç hasta olan bu olguyu sunuyoruz.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]