SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 3, Page(s) 179-184    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01182
PAP Smearde Epitel Hücre Atipisi Saptanan Hastalar: Sonuçların Takip Smear ve Servikal Biyopsi ile Uyumları
İlknur Çetinaslan TÜRKMEN1, Nuray BAŞSÜLLÜ1, Pınar KORKMAZ2, Banu GÜNENÇ3, Cem Murat BAYKAL3, Nilgün GÜDÜCÜ3, Herman İŞÇİ3, İlkkan DÜNDER3, Gülen BÜLBÜL DOĞUSOY2
1Department of Pathology, İstanbul Bilim University Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
2Group Florence Nightingale Hospitals, Pathology Laboratory, İSTANBUL, TURKEY
3Department of Obstetrics and Gynecology, İstanbul Bilim University, Group Florence Nightingale Hospitals, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Servikal yaymalar, Sitoloji, Biyopsi, Kalite kontrolü

Amaç: Servikal sitolojinin rutin pratikte kullanılması ile birlikte serviks karsinomu önlenebilir hastalıklar içine girmiştir. Pap smear etkin bir tarama testidir. Bölümümüzde incelenen servikal sitoloji materyallerinin tanıları ile biyopsi ve smear takip sonuçları karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 2009-2012 yılları arasında bölümümüzde yapılan servikal sitoloji sonuçları gözden geçirilmiştir. Tanılar, kontrol smear tekrarı ve/veya biyopsi sonuçları ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Bölümümüzde Ekim 2009-Temmuz 2012 tarihleri arasında 13.610 adet Pap smear raporu incelenmiştir. Bu olgular içinde 370 önemi belirlenemeyen atipik skuamöz hücre (ASCUS), 29 yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyonun ekarte edilemediği atipik skuamöz hücre (ASC-H), 155 düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (LSIL), 33 yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (HSIL), 5 atipik glandüler hücre (AGH) saptanmıştır. Atipik skuamöz hücrenin (ASCUS ve ASC-H tanılarının toplamı) skuamöz intraepitelyal lezyona oranı (ASC/SIL) 2,12' dir. Biyopsi yapılan 91 adet ASCUS olgusunun 47'sinde SIL saptanmıştır. Biyopsi yapılan 64 adet olgusunun 52'sinde LSIL; 21 adet olgusunun tamamında HSIL tanısı doğrulanmıştır.

Sonuç: Atipik skuamöz hücre (ASH) anormal servikal sitolojideki en sık tanıdır. Belirsizlik ifade ettiği için fazla kullanımı önlenmeye çalışılmaktadır ve kalite kontrolünde kullanılmaktadır. Farklı toplumlarda, Epitel Hücre Anomalisi (EHA) oranı değişken olabildiği için, ASH/SIL oranı kalite yönetimi açısından daha net bir veri olarak değerlendirilmektedir. Bir tarama testi olan servikal sitolojinin klinik uygulamalarda güvenilir şekilde kullanımı ise biyopsi doğrulaması ile mümkündür. Serimizde EHA yüzdesi, ASC/SIL oranı ve smear ile biyopsi arasındaki uyum sonuçları literatür ilgilerine paralel olup, merkezimizde güvenilir bir yöntem olarak kullanılmaktadır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]