SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2017, Volume 33, Number 2, Page(s) 157-160    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01200
Anogenital Meme Benzeri Bezlerin Filloides Tümörü: Yaygın Psödoanjiomatöz Stromal Hiperplazi ile Birlikte
Nuket ELİYATKIN1, Ömer Erdinç TOP1, Evrim YALÇIN2, Baha ZENGEL3, Hakan ÖZGÜR4, Ahmet AYKAS3, Enver VARDAR1
1Department of Pathology, İzmir Education and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
2Department of Pathology, Erciş State Hospital, VAN, TURKEY
3Department of General Surgery, İzmir Education and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
4Department of Pathology, Güneş Pathology Laboratory, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Filloides tümör, Psödoanjiomatöz stromal hiperplazi, Kadın genital hastalıkları, Perine

Anogenital meme benzeri bezlerden, meme patolojisinde bilinenlerle eş, çeşitli patolojik lezyonlar kaynaklanabilmektedir. Anogenital bölgede görülen filloides tümör oldukça nadirdir. Bu tümörün histogenetik orjini konusunda çelişkiler vardır. Bu lezyonların ektopik meme dokusundan veya son zamanlarda anogenital meme benzeri bezlerden geliştiği konusunda tartışmalar mevcuttur. Anogenital bölgede ağrısız kitle şikayeti ile başvuran ve kitle eksizyonu yapılan 28 yaşındaki bir hastayı sunuyoruz. Mikroskopik incelemede, pseudoanjiomatöz stromal hiperplazili benign filloides tümörün karkteristik morfolojik paterni görüldü. Bu olguyu, alışılmadık lokalizasyonda görülen bu nadir lezyonun tanınmasının önemini vurgulamak için sunduk. Aynı zamanda anogenital bölgede gelişen filloides tümör ve ilişkili lezyonların histogenezini, literatürde daha önceden bildirilmiş anogenital meme benzeri bezlerin lezyonlarına ait olguların kısa bir derlemesi eşliğinde tartıştık.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]