SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2016, Volume 32, Number 1, Page(s) 047-050    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01225
İnsidental Olarak Saptanan Borderline Filloid Tümörde Yaygın Skuamoz Metaplazi: Nadir Bir Olgu Sunumu
Nesrin UĞRAŞ1, Şahsine TOLUNAY1, Fatma ÖZ ATALAY1, Şehsuvar GÖKGÖZ2
1Department of Pathology, Uludağ University, Faculty of Medicine, BURSA, TURKEY
2Department of General Surgery, Uludağ University, Faculty of Medicine, BURSA, TURKEY
KEY WORDS : Meme tümörleri, Filloid tümör, Metaplazi

Filloid tümörler, memenin nadir görülen bifazik fibroepitelyal neoplazilerinden olup, tüm meme tümörlerinin %1'inden azını oluşturmaktadır. Bu nedenle, olguyu mikroskobik özellikleri ile sunmayı amaçladık. Bu olgu sunumunda, sağ memesinde hızla büyüyen, palpabl kitle nedeniyle genel cerrahi bölümüne başvuran 59 yaşındaki kadın hasta sunulmuştur. Histopatolojik inceleme sonrası, olguya yaygın skuamoz metaplazi içeren borderline filloid tümör tanısı verilmiştir. Filloid tümörlerin, stromal ve epitelyal komponentinde metaplastik değişiklikler sık olarak görülmemektedir. Borderline filloid tümörlerde, yaygın skuamoz metaplazi nadir olup, benign, borderline ve malign subtiplerinde de görülebilir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]