SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2016, Volume 32, Number 2, Page(s) 135-138    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01236
Sublingual Dermoid Kist: Olgu Sunumu
Merva Soluk TEKKEŞİN1, Nedim ÖZER2, Vakur OLGAÇ1
1İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Tümör Patolojisi Bilim Dalı, İSTANBUL, TÜRKİYE
2Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ağız ve Çene Cerrahisi Kliniği, İSTANBUL, TÜRKİYE
1Department of Tumor Pathology, İstanbul University, Institute of Oncology, İSTANBUL, TURKEY
2Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Okmeydanı Oral and Dental Health Center, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Dermoid kist, Sublingual, Oral kavite, Çocuk

Dermoid kistler ender, iyi huylu, konjenital, ektodermal kökenli lezyonlar olup, vücudun herhangi bir yerinde görülebilirler. Embriyogenez sırasında artık kalan epitelden köken alırlar. Başboyun bölgesinde yaklaşık görülme sıklığı %7'dir ve tüm oral kavite kistlerinin % 0,01'inden daha azını oluştururlar. Genellikle hayatın 2. ve 3. dekatında görülürken, çocuklarda enderdir. Burada 4 yaşındaki bir kız çocuğunda sublingual yerleşimli dermoid kist olgusu tartışıldı. Dermoid kistler oral kavitede en sık ağız tabanında görülürler ve orta hatta görülen lezyonların ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır. Tedavisi cerrahi eksizyondur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]