SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2017, Volume 33, Number 3, Page(s) 251-255    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01262
Anjiyosentrik Gliom: Ependimal Diferansiasyon Gösteren İnfiltratif Gliom
Ayca ERSEN1, M. Serefettin CANDA1, Suleyman MEN2, Kemal YUCESOY3, Orhan KALEMCI3, Tulay CANDA1
1Departments of Pathology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Departments of Radiology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
3Departments of Neurosurgery, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Santral sinir sistemi neoplazileri, Gliom, Ependimal, Nöbet

Anjiyosentrik gliom, sıklıkla genç erişkin ve çocukluk çağında görülen, epilepsi ile seyreden, infiltratif patternde, ependimal ve astrositik diferansiasyon gösteren düşük dereceli glial tümördür. Bu makalede ateş ve ilaca dirençli nöbetlerle başvuran 21 yaşında erkek hasta sunulacaktır. Bilgisayarlı tomografi ile sol frontal lobda izodens bir kitle, magnetik rezonans görüntüleme ile T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerde kontrast tutmayan hiperintens kitle saptanmıştır. Histopatolojik incelemede nöropili infiltre eden anjiosentrik dizilim ve piaya dik subpial sıralanma gösteren monomorfik tümör hücreleri izlenmiştir. Merkezi sinir sistemi tümörleri içerisinde ependimal diferansiasyon gösteren tümörler arasında ependimal diferansiasyon gösteren bu ender olgu sunulmaya değer bulunmuştur. İnfiltratif olmasına karşın bu tümörler agresif davranış potansiyeli taşımamaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]