SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2017, Volume 33, Number 2, Page(s) 171-174    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01265
Parotis Bezinin Hidatid Kisti: Tanısı İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ile Konan Sıradışı Bir Olgu
Tuba KARA1, Rabia BOZDOĞAN ARPACI1, Yusuf VAYISOĞLU2, Ebru SERİNSÖZ1, Didar GÜRSOY1, Anıl ÖZGÜR3, Demir APAYDIN3, Cengiz ÖZCAN2
1Departments of Pathology, Mersin University, Faculty of Medicine, MERSİN, TURKEY
2Departments of Otorhinolaryngology, Mersin University, Faculty of Medicine, MERSİN, TURKEY
3Departments of Radiology, Mersin University, Faculty of Medicine, MERSİN, TURKEY
KEY WORDS : Tanı, İnce iğne biopsi, Hidatid kist, Parotis bezi

Hidatid kist, Echinococcus granulosus'un neden olduğu bir zoonotik enfeksiyondur. Enfeksiyon çoğunlukla karaciğer ve akciğerde görülür. Ekinokokkozisin endemik olduğu bölgelerde dahi enfeksiyon baş ve boyun bölgesinde ve parotiste nadiren görülür. Hidatid kist tanısı esas olarak hastanın öyküsü ve görüntüleme yöntemleri ile koyulurken serolojik testler de tanıda yararlı olabilir. İnce iğne aspirasyon biyopsisi genellikle akut anafilaksi veya yayılma potansiyeli riski nedeniyle önerilmez. Tükrük bezi hidatid kist hastalıklarında tercih edilen tedavi yöntemi cerrahi rezeksiyondur. Bu yayında tanısı ince iğne aspirasyonu ile konulan, parotis bezinin hidatid kist olgusu ve ayırıcı tanısı sunulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]