SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 1, Page(s) 001-008    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01288
Sinsityotrofoblastik Düğümlerin Plasentanın Farklı Bölgelerindeki Normal Yüzdelerinin Belirlenmesi: Sinsityal Düğümleri Nereden Sayalım
Engin CİĞERCİOĞULLARI1, Deniz FİLİNTE2, Emrah TOZ3, İbrahim AVCI3, Baki ERDEM3, İtibar EMİNLİ3, Taner ÖZGÜR4
1Department of Pathology, Ağrı Women and Children's Hospital, AĞRI, TURKEY,
2Department of Pathology, Marmara University, School of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
3Division of Obstetrics and Gynecology, Ağrı Women and Children's Hospital, AĞRI, TURKEY
4Department of Pediatrics, Uludağ University, School of Medicine, BURSA, TURKEY
KEY WORDS : Hipoksi, Plasenta, Sinsityotrofoblast

Amaç: Plasentanın marjinal, bazal ve subkoryal bölgelerinin diğer bölgelerine göre daha hipoksik olduğu düşünülür. Buna göre, plasental hipoksideki morfolojik bulgular temelinde sinsityotrofoblastik düğümlerdeki artışın bu bölgelerden alınacak örneklerden belirlenmesi önerilmez. Her şeye karşın plasentanın farklı bölgelerindeki düğümlerin normal sayısı incelenmemiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, eksantrik kord girişli, morfolojik ve klinik açıdan normal plasentaların kord girişine yakın veya uzak, farklı alanlarından (marjinal, non-marjinal bazal, nonmarjinal- subkoryal, non-marjinal midparenkimal) örnekler alındı. Düğümler, her bir plasental örnekte total en az 100 villüsten sayıldı. Farklı bölgelerdeki normal düğüm sayısı incelendi ve karşılaştırma yapıldı. Eksantrik kord girişli 28 plasenta benzer biçimde örneklendi. Yukarıda belirtilen bölgelerdeki sıcak noktalar total 100 villüsten sayıldı.

Bulgular: Farklı bölgelerin ortalama yüzdeleri dual karşılaştırıldığında anlamlı bir fark saptanmadı (p: 0,148). Bu çalışmada, plasentanın farklı bölgelerindeki hipoksi değişiklikleri gösterilemedi.

Sonuç: Yazarların düşüncesine göre plasentanın farklı bölgelerinde sinsityotrofoblastik düğüm artışı ile morfolojik olarak gösterilebilecek perfüzyon farklılıkları bulunmamaktadır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]