SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 1, Page(s) 024-029    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01285
Oral Liken Planusun Değerlendirilmesinde Geçerli Olan Klinik ve Histopatolojik Tanısal Kriterlerin Saptanmasına Yönelik Klinikopatolojik Çalışma
Santhosh KUMAR S HIREMATH1, Alka D KALE2, Seema HALLIKERIMATH2
1Department of Oral Pathology, Babu Banarasidas College of Dental Sciences, LUCKNOW, INDIA
2KLE-VK Institute of Dental Sciences, BELGAUM, INDIA
KEY WORDS : Oral liken planus, Ağız hastalıkları, Bulguların tekrarlanabilirliği

Amaç: Oral kaviteyi tutan liken planus ve likenoid lezyonlar, tanı zorluğu yaratan benzer klinikopatolojik özellikler gösterirler. Bundan dolayı, bu çalışmada 2003 yılında Van der Meij ve Van der Waal tarafından önerilen oral liken planus ve oral likenoid lezyonlarda modifiye WHO tanı kriterleri temel alınarak oral liken planus tanısında geçerli olacak klinik ve histopatolojik korelasyonu saptamak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 50’si prospektif, 50’si retrospektif olmak üzere 100 oral liken planus olgusu klinik ve histopatolojik olarak değerlendirilmiştir. Prospektif olgular, oral liken planus ve oral likenoid lezyon klinik tanısına dayanarak toplanmıştır. Retrospektif olgular ise histopatolojik olarak oral liken planus tanısı almış olgulardan seçilmiştir. Olgular, oral liken planus ve likenoid lezyonlar için önerilen modifiye tanı kriterleri temel alınarak hem klinik hem histopatolojik olarak değerlendirilmiştir. Oral liken planus son tanısına, sadece klinik ve histopatolojik tanı korelasyonu elde edildikten sonra varılmıştır.

Bulgular: Son tanısı oral liken planus olan olgularda hem prospektif hem de retrospektif olgular için üç gözlemcinin gözlemciler arası görüş birliği, yüksek tekrarlanabilirliği işaret eden “iyi” ve “çok iyi” bulunmuştur. Yine de, prospektif ve retrospektif çalışma gruplarında klinikopatolojik korelasyon sonucunda gerçek oral liken planus son tanısı sırasıyla %38.0 ve %54.0 olarak gözlenmiştir.

Sonuç: Sonuçlar, oral liken planus son tanısında klinikopatolojik korelasyonun prospektif çalışma grubunda hafif, retrospektif çalışma grubunda orta derecede olduğunu göstermiştir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]