SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2017, Volume 33, Number 2, Page(s) 168-170    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01290
Mediastinal Kitle Şeklinde Görülen Malign Melanom – Primer ya da Primeri Bilinmeyen Metastatik Melanom?
Mukta PUJANI1, Mohd Jaseem HASSAN1, Sujata JETLEY1, Prabhat Kumar RAINA2, Mukesh KUMAR3
1Department of Pathology, Hamdard Institute of Medical Sciences & Research, NEW DELHI, INDIA
2Department of Surgery, Hamdard Institute of Medical Sciences & Research, NEW DELHI, INDIA
3Department of Radiology, Hamdard Institute of Medical Sciences & Research, NEW DELHI, INDIA
KEY WORDS : Malign melanom, Primeri bilinmeyen neoplazm, Mediastinal tümörler

Primer malign melanomun en yaygın tutulum yeri deridir, ancak hemen hemen her organ sistemi tutulabilir. Primer orijini bilinmeyen metastatik melanom, bütün melanom olgularının yaklaşık %2-6'sıdır. Mediasten gerek primer, gerekse metastatik malign melanom için ender bir tutulum yeridir. Mediastenin primer malign melanomu çok enderdir ve literatürde az sayıda olgu vardır. Biz, ince iğne aspirasyonu ile yanlış olarak adenokarsinom tanısı alan, kemoterapi sonrası genel durumu bozulan, ender bir malign melanom olgusu olan 31 yaşında erkek hastayı sunduk. Yoğun araştırmalara rağmen primer odak bulunamadı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]