SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2018, Volume 34, Number 1, Page(s) 100-103    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2015.01301
Ayrıntılı Düşünürsek Tanı Koyabiliriz. Plasenta için Tanısal Tuzak: Plasental Mezenkimal Displazi
Havva Serap TORU1, Esra ÇOBANKENT AYTEKİN1, Cem Yaşar SANHAL2, Sezin YAKUT3, Zafer ÇETİN4, İbrahim İnanç MENDİLCİOĞLU2, Hadice Elif PEŞTERELİ1
1Department of Pathology, Akdeniz University, School of Medicine, ANTALYA, TURKEY
2Department of Obstetrics and Gynecology, Akdeniz University, School of Medicine, ANTALYA, TURKEY
3Department of Medical Biology and Genetics, Akdeniz University, School of Medicine, ANTALYA, TURKEY
4Department of Medical Biology, SANKO University School of Medicine, GAZİANTEP, TURKEY
KEY WORDS : Plasental mezenkimal displazi, Molar gebelik, Tanısal hatalar

Plasental mezenkimal displazi son zamanlarda farkındalığı artan bir plasental anomalidir. Önceleri parsiyel mol hidatidiform ile karıştırılmıştır. Az bilinen bir klinik antite olduğu için büyük olasılıkla az tanı almış ve aynı zamanda ultrasonografik bulguları trofoblastik hastalıklarla da benzerlik gösterdiği için yanlış tanı konmuştur. Çalışmada 2 olgu üzerinden plasental mezenkimal displazi'nin klinik, makroskopik ve histopatolojik bulgularını ve gebelik üzerine etkileri anlatıldı. Birinci olgu 26 yaşında kardiyovasküler hastalığı olan annenin 32 haftalık preterm bebeğine ait 342 gram plasentadır. İkinci olgu ise trizomi 21 tespit edilen 40 yaşındaki annenin bebeğine ailenin isteği üzerine 19. haftada terminasyon uygulanmıştır. Her iki olguda makroskopik olarak kalın duvarlı damarlar görülmüştür. Işık mikroskopik incelemede hidropik villuslarda periferik yerleşimli, kalın duvarlı damarlar izlenmiş, trofoblastik hücre proliferasyonu görülmemiştir. Bu iki olgu da nadir görülen plasental mezenkimal displazi olgusu olup parsiyel molden ayırıcı tanısı oldukça güçtür. Prenatal değerlendirmede ultrasonografk olarak normal görünümlü fetüsle birlikte plasentada kistik yapılar görüldüğünde ayırıcı tanıda mutlaka plasental mezenkimal displazi düşünülmelidir. Ayrıca plasental mezenkimal displazinin gebelik ilişkili hipertansiyon ile ilişkili olabileceği de akılda tutulmalıdır. Sonuç olarak şunu bilmeliyiz ki “eğer aklımıza gelirse ve biliyorsak, tanı koyabiliriz”.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]