SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 3, Page(s) 226-229    
[ Abstract (English) ] [ PDF ]
DOI: 10.5146/tjpath.2015.01307
İntestinal Metaplazi Gösteren Müllerianozis: Olgu Sunumu
Sofía del CARMEN, Marta RODRIGUEZ, M. Asunción GOMEZ, Miguel Ángel CRUZ, M. Antonia NUNEZ, Magdalena SANCHO
Complejo Asistencial de Salamanca, Anatomía Patológica, SALAMANCA, SPAIN

Müllerianozis veya Müllerian koristomlar normal mülleryan dokular içeren, organ benzeri yapılarından oluşan gelişimsel değişikliklerdir. Ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi ile bilateral over kisti tanısı konmuş 62 yaşında bir olguyu sunduk. Hastanın operasyonu sırasında sol over kisti ve sigmoid kolon serozasına yapışık şekilde retroperitoneal tümör izlendi. Histolojik incelemede tümör dokusunun müllerian koristomla uyumlu olduğu, endometrial, endosalpingeal, endoservikal epiteli ve daha önce literatürde bildirmeyen şekilde intestinal metaplazi odakları içerdiği görüldü.

[ Abstract (English) ] [ PDF ]