SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 1, Page(s) 052-055    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Tuba uterina’da hilus hücreleri; sıradışı bir yerleşim ve endometriyal karsinom ile birliktelik: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Alp USUBÜTÜN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
KEY WORDS : Hilus hücresi, endometriyal karsinom, immünhistokimya, tuba

Endometriyum adenokarsinomu olan bir hastada rastlantısal olarak tuba uterinasında hilus hücreleri saptanan bir olgu sunulmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla olgumuz literatürde tuba uterinasında hilus hücreleri saptanan endometriyum karsinomlu ilk olgu sunumudur. Makroskopik olarak hiç bulgu saptanmamakla beraber, mikroskopik incelemede normal tuba epiteli altında kümeler halinde yayılmış hilus hücreleri görüldü. Ayrıca her iki over hilusunda da yaygın hilus hücreleri vardı. İmmünhistokimyasal olarak inhibin, kalretinin, Melan A, vimentin pozitif ve EMA, CD99 ise negatif olarak saptandı. Hem mikroskopik hem de immünhistokimyasal bulgular, overin hilus hücreleri ile özdeşti. İmmünhistokimya over dışı hilus hücrelerini benzerlerinden ayırmak için yararlı bir araç olarak kullanılabilir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]