SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 1, Page(s) 056-059    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Plevral sıvıda lupus eritematozus (LE) hücresi: Olgu sunumu
Mehmet KEFELİ1, İlkser AKPOLAT1, Oğuz UZUN2, Bedri KANDEMİR1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
KEY WORDS : Sistemik lupus eritematozus, lupus eritematozus hücresi, plevral efüzyon

Sistemik lupus eritematozus, klinik belirtileri çok değişken olan, nedeni bilinmeyen otoimmün bir hastalıktır. Plevral ve perikardiyal efüzyonlar sistemik lupus eritematozus hastalarında sık görülür ve bu hastalığın herhangi bir döneminde olabilir. Bu yazıda plevral efüzyonunda lupus eritematozus hücresi saptadığımız ve sistemik lupus eritematozus reaktivasyonu kabul edilen 31 yaşında kadın olgu sunulmuş ve ilgili literatür araştırılmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]