SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 2, Page(s) 121-124    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Megasistis-mikrokolon-intestinal hipoperistalsis sendromu
Özgür EKİNCİ1, Hasan Aktuğ ŞİMŞEK2, Nuri YİĞİT2, Aptullah HAHOLU2, Hüseyin BALOĞLU2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Patoloji Servisi, ANKARA
KEY WORDS : Megasistis, malrotasyon, sendrom, otopsi

Megasistis-mikrokolon-intestinal hipoperistalsis sendromu, otozomal resesif geçişli, nadir görülen, mesanenin mekanik tıkanıklık olmadan ileri derecede genişleme ve kistleşmesi, barsaklarda hipoperistaltizm ve malrotasyon ile karakterli, oldukça kötü prognozlu doğumsal bir sendromdur. İşlevsel tıkanıklık ve mesanede genişlemenin altında nöropatik ve myopatik bozuklukların yattığı düşünülmekte, ancak sendrom heterojen histopatolojik bulgular göstermektedir. Olgumuz intrauterin eksitus sonucu otopsi ile tanı verilen, sendromun tipik özelliklerini gösteren erkek bir fetüstü. Sendromun makroskopik tanısal otopsi bulgularını ve histopatolojik-patofizyolojik ilişkisini yansıtan bir tartışma sunulmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]