SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2002, Volume 18, Number 3-4, Page(s) 071-073    
[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
PAROTİSTE İLK TANISI PLEOMORFİK ADENOM OLAN EPİTELYAL-MYOEPİTELYAL KARSİNOM (OLGU SUNUMU)
Kemal BEHZATOĞLU, Canan TOPÇUOĞLU, Burak BAHADIR, Nilsen Yıldırım BAHADIR, Erol Rüştü BOZKURT
SSK İstanbul Eğitim Hastanesi Patoloji Bölümü, SSK Eyüp Hastanesi Patoloji Bölümü, SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Patoloji Bölümü
KEY WORDS : Tükürük bezi tümörleri, epitelyal myoepitelyal karsinom

Epitelyal-myoepitelyal karsinom nadir görülen, lokal invazyon gösteren, sık nüks eden düşük gradeli bir tükürük bezi tümörüdür. Histolojik olarak bifazik hücresel özellik gösterir. Epitelyal-myoepitelyal karsinomun histolojik görünümü diğer tükürük bezi tümörleri ile benzerlikler taşımaktadır. Bu açıdan başta pleomorfik adenom olmak üzere diğer tükürük bezi tümörleri ile ayırıcı tanısı gerekir. Olgumuz, beş yıl önce aynı bölgedeki lezyondan opere olan ve pleomorfik adenom tanısı alan, sol yanağında gittikçe büyüyen, ağrılı kitle şikayeti bulunan 72 yaşında kadın hastadır. Önceleri değişik isimlerle tanımlanan epitelyal-myoepitelyal karsinomun yeni bir antite olduğunu bir kez daha anımsatmak ve ayırıcı tanısının önemini vurgulamak amacıyla olguyu sunmaya değer gördük.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]