SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2002, Volume 18, Number 3-4, Page(s) 076-078    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
FİBRO-ANJİO-LİPOMATÖZ HAMARTOM (OLGU SUNUMU)
Çiğdem TOKYOL, Fatma AKTEPE, Sezgin YILMAZ, Fatma Hüsniye DİLEK
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
KEY WORDS : Fibro-anjio-lipomatöz hamartom, kütanöz anjiomyolipom, postauriküler bölge, ayırıcı tanı

Hamartom, bir bölgede bulunan doku kısımlarının normal düzen ve oran dışında gelişmesi sonucu ortaya çıkan tümör benzeri oluşumdur. Değişik doku komponentleri içerebilir. 64 yaşındaki erkek hasta sağ postauriküler bölgede kitle şikayeti ile hastanemize başvurdu. Rezeksiyon materyali incelendiğinde lezyonun iyi sınırlı olduğu gözlendi. Histomorfolojik olarak lezyon, anjiomyolipom gibi, fibroadipöz doku komponenti ve kalın duvarlı damar yapılarından oluşuyordu. Uygulanan immünohistokimyasal boyamada kas antikoru ile boyanma olmadı. Bu bulgular bizi çok nadir bir antite olan fibro-anjio-lipomatöz hamartom tanısına götürdü. İlgili literatür gözden geçirilerek lezyonun histopatolojik özellikleri ve ayırıcı tanısı tartışıldı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]