SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 1-2, Page(s) 034-037    
[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
PLASENTAL KORANGİOMLAR
Sare KABUKÇUOĞLU, Ülkü ÖNER, Nilüfer TEL, Dilek İLGİCİ, Turgay ŞENER
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakütlesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Eskişehir
KEY WORDS : Korangiom, perinatal morbidite ve mortalite

Vücudun başka yerlerinde görülen hemangiomlara benzer yapıda olan korangiomlar, plasentada izlenen az görülen lezyonlar arasındadır. Burada Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında Ocak 1990 - Aralık 1999 yılları arasında tanı alan, fetal morbidite ve mortaliteye neden olan 6 korangiom olgusu sunuldu. Fetal morbidite ve mortalite artışına neden olan korangiom büyüklüğü, diğer plasental patolojiler, intrauterin büyüme geriliği, prematürite gibi eşlik eden risk faktörleri araştırıldı. Korangiomların büyüklüğü 2 mm ile 7 cm arasında değişiyordu. Altı olgudan üçü ölümle, ikisi intrauterin gelişme geriliği ile sonuçlandı. Bir olguda korangiom büyük olmasına rağmen herhangi bir komplikasyon görülmedi. Sonuçta plasental korangiomların sıklıkla diğer plasental patolojilere eşlik ettiği ve fetal morbidite ve mortalite insidansını artıran bir faktör olduğu kanaatine varıldı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]