SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 1-2, Page(s) 014-016    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
ASCUS, LSIL VE HSIL TANILARININ SİTO-HİSTOLOJİK KORELASYONU, BETHESDA 2001 ASCUS ALT GRUPLARININ İRDELENMESİ
Gözde KIR, Ateş KARATEKE, Fügen AKER
Zeynep Kamil Hastanesi Patoloji Bölümü, Zeynep Kamil Hastanesi Kadın Doğum Bölümü, İstanbul, Haydarpaşa Numune Hastanesi Patoloji Bölümü, İstanbul
KEY WORDS : Bethesda sistem, ASCUS

Zeynep Kamil Hastanesinde, 2001-2002 yılları boyunca 258 olgu, Papanicolaou smearlarında Bethesda Sistemine göre anormal tanı aldı. Biopsi yapılan 91 olgunun smear ve histoloji sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Önemi belirsiz atipik skuamöz hücreler-reaktif, önemi belirsiz atipik skuamöz hücreler displastik, düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon ve yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon tanılı olguların histopatolojik değerlendirmelerinde sırasıyla, %2.1, %54.3, %55.6 ve % 100 oranlarında displazi saptandı. 2002 yılında, Bethesda Sistemine “ayırıcı tanıda yüksek dereceli displazi bulunan atipik skuamöz hücreler” tanımı eklenerek değerlendirme yapıldı ve bunun sonuçları tartışıldı. “Önemi belirsiz atipik skuamöz hücreler-reaktif” tanımı çıkarıldığında “önemi belirsiz atipik skuamöz hücreler/düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon” oranında düşme kaydedildi.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]