SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 3-4, Page(s) 078-080    
[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MECKEL SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU
Sema ÖZUYSAL, Yalçın KİMYA
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastlıkları ve Doğum Anabilim Dalı
KEY WORDS : Meckel, Meckel-Gruber, otozomal resessif

Meckel sendromu oksipital ensefalosel, polidaktili, kistik renal displazi ve karaciğerde duktal plate malformasyonu ile karakterize otozomal resessif geçişli bir hastalıktır. Olgumuzda, gebeliğin 23. haftasında yapılan ultrasonografide kistik renal displazi, oksipital ensefalosel ve oligohidroamnios belirtileri gösteren fetüsün saptanması üzerine gebelik sonlandırılmıştır. Patolojik incelemede fetüste ultrasonografik bulgulara ek olarak, karaciğerde duktal plate malformasyonu, serebellar agenezi ve mesane hipoplazisinin bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. Prenatal dönemde ultrasonografik inceleme ile tanı konan bu olgu nadir görülmesi nedeniyle yayınlanmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]