SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 3-4, Page(s) 081-084    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
ERİŞKİN HASTADA SEREBELLAR GANGLİOGLİOM (OLGU SUNUMU)
İlhan ELMACI, Fatih BAYRAKLI, Özlem KURTKAYA, Selçuk PEKER, Aydın SAV, Necmettin PAMİR
Marmara Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Nöropatoloji Bölümü
KEY WORDS : Serebellum, gangliogliom, mikst tümör

Gangliogliomlar santral sinir sisteminin mikst tümörlerindendir ve genellikle çocuklarda görülürler. Daha sıklıkla supratentorial lokalizasyon gösteren bu tümörler, en sık nöbet şikayetine yol açarlar. Tedavisi cerrahi olan bu tümörlerin anaplastik tipinde radyoterapi de kullanılabilir. Bu yazıda sunduğumuz olgu, baş ağrısı ve dengesizlik yakınmaları olan 49 yaşında bir erkek hastadır. Olgumuzda tümör bu tip tümörlerde nadir görülen bir lokalizasyon olan serebellumda bulunmaktaydı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]