SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 3-4, Page(s) 090-093    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
TÜMÖRAL ANJİOGENEZİS
Sema ÖZUYSAL
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Anjiogenezis, tümör, anjiogenik , anjiostatik, antianjiogenik tedavi

Anjiogenezis üreme, gelişme ve onarımda temel bir süreçtir. Bu şekildeki fizyolojik anjiogenezis, sıkı bir kontrol altında tutulur. Neoplastik olaylarda görülen patolojik anjiogenezis, kan damarlarının sürekli büyümesidir, yani neovaskülarizasyon kontrolden çıkmıştır. Bu derlemede anjiogenezisin tanımı, tarihsel gelişimi, anjiogenezise bağlı tümör gelişimi ve antianjiogenik ajanların gelecekte kansere karşı tedavide kullanımı ele alınmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]