SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 2, Page(s) 050-052    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.00973
Böbrek Leiomyomu: Olgu Sunumu
Selver ÖZEKİNCİ1, Ali Kemal UZUNLAR1,Abdullah GEDİK2, Işık İkbal AKGÜN1
1Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR, TÜRKİYE
2Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR, TÜRKİYE
KEY WORDS : Leiomyom, Böbrek

Böbrek leiomyomu, nadir görülen böbrekdeki düz kas hücrelerinden köken alan benign mezenkimal tümördür. Sıklıkla böbrek kapsülü ve pelvise yakın alanlarda yerleşir. Klinik semptomlar nonspesifiktir. Bu çalışmada, sol total nefrektomi yapılan bir hastadaki böbrek leiomyom olgusu rapor edilmektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]