SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1992, Volume 8, Number 1, Page(s) 018-020    
[ PDF ]
YAYGIN METASTAZLI BRONKİOLOALVEOLAR KARSİNOM (BİR OTOPSİ VAKASI)
Işın KılıÇASLAN, Levent BİLGİÇ, Mustafa ERELEL, Dilek YILMAZBAYHAN, Zeki KILIÇASLAN, Veli UYSAL


[ PDF ]