1999, Volume 16, Number 1, Page(s) 008-012    
[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Plevra Biyopsilerinde; Reaktif Mezotel Hiperplazisi, Malign Mezotelyoma ve Adenokarsinom Metastazının Ayırıcı Tanısında İmmünhistokimya (CEA) ve Ag-NOR Metodunun Değeri
Şahande Elagöz 1, Reyhan Eğilmez 1, Handan Aker1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Sivas
KEY WORDS : Malign mezotelyoma, reaktif mezotel hiperplazisi, metastatik adenokarsinom, Ag-NOR, CEA

Plevra biyopsilerinde reaktif mezotel hiperplazisi (RMH) malign mezotelyoma (MM) ve metastatik adenokarsinomların (MA) ayırıcı tanısını yapmakta çoğu zaman güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu amaçla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi (CÜTF) Patoloji Anabilim Dalı'nda Ocak 1992 - Haziran 1998 tarihleri arasında incelenen ve RMH, MM ve MA tanısı olan toplam 80 olgu önceki tanıları bilinmeksizin yeniden değerlendirildi ve ayırıcı tanıda CEA antikoru ile Ag-NOR metodunun önemi araştırıldı. Sonuçta ayırıcı tanıda CEA antikorunun tek başına yeterli olmadığı, fakat Ag-NOR metodunun ucuz ve kolay uygulanabilir bir yöntem olduğu sonucuna varıldı.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]