1999, Volume 16, Number 1, Page(s) 013-015    
[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Endometrial Adenokarsinomlarda p53 Protein (Tümör Baskılayıcı Gen) Ekspresyonu ve Grade ile ilişkisi
Sema Zergeroğlu1, Tayfun Güngör2, Oya Gökmen2
1Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi Patoloji Bölümü, Ankara 2Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi Kadın Doğum Bölümü, Ankara
KEY WORDS : Anahtar kelimeler: Endometrium, adenokarsinoma, p53, immunohistokimya.

p53 tümör süpresör geni 17. kromozomun kısa kolunda p13 gen bölgesinde bulunur, hücrede proliferasyonu düzenleyen 53 KD'luk bir nükleer proteini kodlar. Bu protein hücrenin S fazına girmesini engeller. p53 tümör baskılayıcı geninin mutasyon ya da delesyonu birçok tümoral lezyonun görülme sıklığını artırmaktadır. Kadınlarda postmenopozal dönemde en sık gözlenen kanser endometrial adenokarsinomdur. Bu çalışmada 36 endometrial adenokarsinomlu olguda; artan hücresel proliferasyonla birlikte p53 protein ekspresyonunu göstermek istedik. Grade I 11 olgunun 3'ü, grade III 14 olgunun 8'i pozitif boyandı. Bütün pozitif olguların negatiflere oranı %44 olarak bulundu; endometrial adenokarsinomlarda artan grade ile anlamlı artan p53(+) liği gözlendi (p<0.05).


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]