1999, Volume 16, Number 1, Page(s) 013-015    
[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Testisin Malign Lenfomaları
Gülnur Güler1, Gülçin Altınok1, Ayşegül Üner1, İsmail Çelik2, Arzu Sungur1, Haluk Özen3
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara 2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü, Ankara 3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Ankara
KEY WORDS : Primer lenfoma, Testis

Testisin primer malign lenfomaları tüm testis lenfomalarının % 5'ini oluşturmaktadır. Testis Non-Hodgkin lenfoma seyrinde sıklıkla tutulurken, primer olarak testis tümörü şeklinde başlayan malign lenfomalar oldukça az görülmektedir. Bu çalışmada 1989-1998 yılları arasında H.Ü.T.F.'de tanı almış altı primer testis lenfomasına ait klinikopatolojik bulgular yeniden değerlendirilmekte ve olgulara ait immünfenatiplendirmeye yönelik çalışmaların sonuçları sunulmaktadır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]