1999, Volume 16, Number 1, Page(s) 028-030    
[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Tekrarlayan Kalsifiye Epitelial Odontojenik Tümör*
Murat Demiriz**, Ömer Günhan**, Fehmi Döner***, Harun Doğru***, Salih Deveci**, Rıfkı Finci**
*Bu çalışma XIII Ulusal Patoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur.**Gülhane Askeri Tıp Akademisi Patoloji Anabilim Dalı ***Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Isparta
KEY WORDS : Kalsifiye epitelial odontojenik tümör, odontojenik tümör.

Kalsifiye epitelial odontojenik tümör, daha çok mandibulada görülen, düzensiz sınırlı, lokal invazyon gösteren bir intraosseöz odontojenik neoplazmdır. Oldukça yavaş gelişen ve ender görülen bu tümör, skuamoid görünümlü polihedral hücreler ve amiloid benzeri madde birikim ile karakterlidir. Amiloid benzeri maddenin kalsifikasyonu, lezyonun en önemli bulgularındadır ve radyolojik olarak tümörün düzensiz rad-yoopak alanlar halinde görülmesine neden olur. Klinik olarak; ameloblastoma, dentigeröz kist ve osteosarkoma gibi lezyonlarla karıştırılabilecek büyük kitleler meydana getirebilir. Bu çalışmada, 20 ve 13 yıl önce iki kez opere edilen, yaklaşık 10 cm çapında intraosseöz mandibula kitlesi oluşturan, kalsifiye epitelial odontojenik tümör olgusu sunulmuş; klinikopatolojik bulgular, literatür bilgileri ışığında gözden geçirilmiştir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]