1999, Volume 16, Number 1, Page(s) 031-032    
[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Tiroid Hürtle Hücreli Adenomu Zemininde Gelişen Papiller Endotelial Hiperplazi
Nazan Bozdoğan1, Arzu Ensari1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Papiller endotelyal hiperplazi, tiroidin Hürtle hücreli adenomu, tiroid glandı.

Papiller endotelyal hiperplazi “Masson'un pseudoanjioması, intravasküler anjiomatozis, intravasküler endotelyal proliferasyon” gibi değişik isimlerle tanımlanan benign ve reaktif bir lezyondur. Sıklıkla baş boyun bölgesinde görülmekle birlikte çok çeşitli lokalizasyonlarda olabilmektedir. Dilate damarlar içerisinde gelişen pür, vasküler lezyonlara eşlik eden mikst ve nedeni açıklanmayan indetermine form olmak üzere üç farklı tipi bulunmaktadır. Bu makalede 40 yaşındaki kadın hastada tiroid Hürtle hücreli adenomu zemininde gelişen bir papiller endotelyal hiperplazi olgusu sunulmuştur.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]