1999, Volume 16, Number 1, Page(s) 033-035    
[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Tiroid Glandında Epiteloid Angiosarkoma İle Anaplastik Karsinomanın Ayırıcı Tanısındaki Güçlükler (Bir Olgu nedeniyle) *:
Ayhan Özcan**, Aziz Aksu***, Bülent Celasun**, Rıfkı Finci**
*Bu çalışma XII. Ulusal Patoloji Kongresinde poster bilidirisi olarak sunulmuştur.
**Gülhane Askeri Tıp Akademisi Patoloji Anabilim Dalı,Ankara ***Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi,Erzurum
KEY WORDS : Tiroid, epiteloid anjiyosarkoma

Bu çalışmada, altmış yaşındaki erkek hastada morfolojik ve immunohistokimyasal olarak endotelyal farklılaşma gösteren bir malign tiroid tümörü olgusu sunulmuştur. Epiteloid görünümlü neoplastik hücrelerde Q BEND/10 ve yüksek molekül ağırlıklı keratine (AE3) karşı belirgin immunoreaktivite saptanmıştır. Tiroid glandının primer anjiosarkomu tartışmalı bir kavramdır. Bazı araştırmacılar, bu tümörlerin çoğunun anaplastik karsinoma olduğunu ileri sürmektedir. Bizim olgumuzda bulgular epiteloid anjiyorsarkoma tanısını desteklemektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]