1999, Volume 16, Number 1, Page(s) 036-037    
[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Lenfadenopatik Kaposi Sarkom
Ediz Tutar1, Arzu Sungur1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Kaposi's sarcoma, Lymph node

55 yaşında erkek hasta kollarında ve ayaklarında maküler lezyonlar, inguinal lenfadenopati nedeniyle hastanemize başvurdu. Yapılan deri biyopsileri ve lenf nodu eksizyonu sonucunda Kaposi sarkomu tanısı verildi. İmmün yetmezliği olmayan hastanın yapılan tetkiklerinde AIDS'a ait bir bulgu da saptanmadı. Bu çalışmada immün yetmezliği olmayan bir hastada lenfadenopatik Kaposi sarkom olgusu sunulmuş ve ayırıcı tanısı tartışılmıştır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]