1999, Volume 16, Number 1, Page(s) 040-042    
[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Merkel Hücreli Karsinom (Derinin Primer Nöroendokrin Karsinomu)*
Muharrem Bitiren**, Mehmet S. Gürel***, H. İlyas Özardalı **, Handan Zeren****, Şükrü A. Düzgün*****, Nesrin Tatlı***
*24-27 Nisan 1997'de Adana-Mersin'de XII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Baş Boyun Tümörlerin de poster olarak sunulmuştur.**Harran Üniversitesi Tıp fakültesi Patoloji Anabilim Dalı,Şanlıurfa ***Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı,Şanlıurfa ****Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı,Şanlıurfa *****Harran Üviversitesi Tıp Fakültesi Anabilm Dalı,Şanlıurfa
KEY WORDS : Deri, nöroendokrin tümör, Merkel hücreli karsinom.

Merkel hücreli karsinom (MHK) derinin nadir görülen nöroendokrin tümörüdür. Çalışmamızda sol kaş üzerinde 3 aydır gelişen ağrısız kitleye sahip 66 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Tümör histolojik, immünohistokimyasal ve ultrastrüktürel çalışmalarla epitelyal diferansiyasyon gösteren ve nöroendokrin özelliklere sahip Merkel hücreli karsinom olarak değerlendirildi. Merkel hücreli karsinomun nadir bir antite olması nedeniyle klinik, histopatolojik, immünohistokimyasal ve ultrastrüktürel özellikleri tartışıldı.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]