1999, Volume 16, Number 1, Page(s) 049-051    
[ PDF ] [ Similar Articles ]
Multidisipliner Araştırmalarda, Patoloji Özelinde Edilgen Rolün Sıkıntıları*
Beyhan Demirhan**, Yücel Güngen**
*Bu çalışma 11 Şubat 1999 tarihinde Ankara Üniversitesi Deontoloji Anabilim Dalı'nın "Tıbbi Etik Sorun Tartışma Dizisi" içinde ve XIV. Ulusal Patoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur.
**Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı,Ankara
KEY WORDS : multidisipliner araştırmalar, etik,

AMAÇ: Patoloji dışındaki bilim dallarınca planlanan, yürütülen ve kaleme alınan çalışmalarda patologların sorunlarını dile getirmek, çözüm önerilerini aramak ve tartışma ortamı yaratmak.

SORUNLAR

a) Olgu sunumlarında; izin alınmaksızın yayına patoloğun adının konulması veya konulmaması,
b) Deneysel araştırmalarda; araştırma için gerekli laboratuvar yöntemlerinin uygulanabilirliğini kontrol edilmeksizin çalışmaya başlanması, patoloğun teknisyen gibi kullanılmak istenmesi,
c) Klinik araştırmalarda; patoloji raporundaki makroskopik- mikroskopik bulguların izin alınmaksızın kullanılması sorunların bir kısmını oluşturmaktadır.
d) Ayrıca her üç çalışma için de yazar sıralaması sorun olmaktadır.

ÖNERİLER

a) Konu ile ilgili kanun ve bilim kamuoyuna yaptırımı olabilecek kuralların uygulamaya konulması ( Fikir ve sanat eserleri kanunu, uluslar arası tıbbi dergi editörleri kurulu gibi)
b) Araştırmaların planlanması evresinde patoloji bölümünün yazılı onayının alınmasını zorunlu kılmak,
c) Yayınlarda yazar sıralamasının başlangıçta belirlenmesini istemek,
d) Yazarlar arasında patoloğun da yer almasının gerektiğini düşündüğümüz basılı yazılar için editöre mektup yazmak olabilir.

SONUÇ

Bu konu, bilimle uğraşanların birbirlerine karşı tutum ve davranışları çerçevesinde bilim etiği ile ilişkili gözükmektedir. Sorunlarımızın azalabilmesi için uygulanabilir, somut çözüm yolları bulmak gerekmektedir. Değişik tartışma ortamları yaratarak en uygun formüller geliştirilebilir.

[ PDF ] [ Similar Articles ]