SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1995, Volume 11, Number 1, Page(s) 053-055     
[ PDF ]
TALASEMİLİ BİR HASTAMIZDA YERSİNİA ENTEROCOLİTİCA'YA BAĞLI GELİŞEN PSÖDOAPANDİSİT OLGUSU
Öner ÖZDEMİR, Nermin GÜLER, Mehtap YAZICIOĞLU, Ülker ÖNEŞ, Işık YALÇIN, Nuran SALMAN, Mehmet AĞAN, Öner DOĞAN


[ PDF ]