SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 3, Page(s)
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]
EDITORIAL
Kutsal YÖRÜKOĞLU, İlhan TUNCER
Introduction
Değerli Meslektaşlarımız,

Bir önceki sayıda duyurduğumuz gibi; bu sayıdan itibaren sadece ulusal patoloji derneklerinden herhangi birine üye olan ve Patoloji Dernekleri Federasyonu internet sayfasında adres bilgilerini güncellemiş olan meslektaşlarımıza, dergimizi posta yoluyla göndereceğiz. Yapılan titiz kontrollere ve önlemlere rağmen, bazı üyelerimize derginin ulaşmasında sorunlar yaşanabileceğini öngörmekteyiz. Dergi ulaşmadığında bizleri haberdar ettiğinizde eksik sayılar sizlere iletilecektir.

Önceki iki yılda olduğu gibi; Türk Patoloji Dergisi'nde yayınlanan makaleler arasından seçilecek “En İyi Araştırma Makalesi Ödülü” sahibi araştırıcılar, 16-20 Kasım 2011 tarihlerinde İzmir'de yapılacak olan 21. Ulusal Patoloji Kongresi'nde ilan edilecektir.

Ulusal Kongre sırasında doyurucu bilimsel program içerisinde, 17 Kasım günü “Patoloji Dernekleri Federasyon Çalışmaları Hakkında Genişletilmiş Yönetim Kurulu Bilgilendirme, Görüş ve Öneri Alımı” toplantısı yer alacaktır. Bu toplantı tüm meslektaşlarımıza açık olup, Türk Patoloji Dergisi de olmak üzere pek çok önemli güncel konunun konuşulacağı bu toplantıya katılımınızı rica ederiz.

Kasım ayında İzmir'de buluşmak dileği ile esenlik dileriz.

Prof. Dr. Kutsal YÖRÜKOĞLU
Türk Patoloji Dergisi
Editörler Kurulu Adına

Prof. Dr. İlhan TUNCER
Patoloji Dernekleri Federasyonu
Yönetim Kurulu Adına

  • Top
  • Introduction
  • [ Top ] [ PDF ] [ E-Mail to Editor ]