SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 2, Page(s)
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]
Alp USUBÜTÜN
Introduction
Değerli Meslektaşlarım,

“Türk Patoloji Dergisi” daha nitelikli bir dergi olma hedefini koruyarak yolunda ilerlemeye devam ediyor. Geçmişten gelen birikimi, deneyimli kadrosu ve patoloji camiasının desteği en büyük gücünü oluşturuyor. Bu potansiyelini her geçen gün dergimize gelen makale sayısındaki artış ile görmekteyiz. Sayısal artış yanı sıra makalelerin daha geniş bir coğrafyadan dergimize ulaştığı verisi de diğer bir önemli saptamadır. 2012 yılında 13 farklı ülkeden 100'e yakın makale dergimizde değerlendirilmek üzere gönderilmiştir. Bu sene Türk Patoloji Dergisi'nin etki alanını genişletmek amacıyla uluslararası deneyimi olan ve özellikle Doğu Avrupa'da yaygın iletişim ağı olan Versita şirketi ile anlaşma yapılmıştır. Böylece daha yaygın tanınmayı ve daha çok makale kabul etmeyi bekliyoruz.

Bu yıl Türk Patoloji Dergisi'nde işleyişi hızlandırmak ve yazarlara daha hızlı yanıt verebilmek için bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin etkinliğini izleyebilmek amacıyla da sürekli izleme programları kullanılmaya başlandı. Henüz istediğimiz düzeye ulaşmasak da yanıt verme hızımız arttı. 2014 yılında tüm gelen yazılara 4-5 haft a içinde yanıt vermek amacındayız. Sadece makale değerlendirme süresini kısaltmayı değil makale değerlendirmelerinde de daha titiz davranmaya başladık. 2012 yılında ret oranlarımız %30'lar civarındadır ve bu yıl daha yüksek olacaktır. Ayrıca daha etkin bir değerlendirme yapabilmek amacıyla da bazı değişiklikler gerçekleştirdik. Bugün bilim dünyasında, danışmanlar makalenin daha nitelikli olmasını sağlayan kişiler olarak kabul edilmektedir. Biz de danışmanlarımızın makalelere olan katkılarını artırmayı teşvik ederek daha nitelikli çalışmalar yayınlamak için yüksek derecede katkı sağlayan danışmanları seçip her yıl dergide duyuracağız. Bilim dünyasına olan katkılarına şükranlarımızı isimlerini duyurarak yapmaya çalışacağız. Yazarlara, bu sene de en “iyi araştırma makalesi ödülü” vereceğimizi tekrar anımsatmak isteriz.

“Aşırma” son yıllarda bilim dünyasını giderek artan oranda olumsuz olarak etkileyen önemli sorunlarından birisidir. Ancak, iyi haber “aşırmayı” saptayabilmek için geliştirilen programların bulunmasıdır. Bunlardan birisi de “iThenticate” dir. Biz de 2013 yılından itibaren gelen makaleleri bu programı kullanarak taramaya başlamış bulunuyoruz. Böylece Türk Patoloji Dergisi'ni olumsuz etkenlerden uzak tutmaya çalışacağız.

Türkiye'deki yayınların Dünya geneli ile karşılaştırıldığında daha az atıf alan çalışmalar olduğu ve büyük oranda olgu sunumlarından oluştuğu görülmektedir. Bunun birçok nedeni olmakla beraber, genç araştırmacıların makale yazımı konusunda yeterli deneyim ve birikime sahip olamamaları da önemli bir etmendir. Bu sorunu aşmak ve genç araştırmacıları makale yazma konusunda bilgilendirmek için bu sene Ulusal Patoloji Kongresinde hem Türkiye kaynaklı patoloji makalelerinin genel bir analizinin yapıldığı hem de genç araştırmacılara yol gösterici olacak bir eğitim semineri yapılması kararlaştırılmıştır.

Son olarak; Türkiye kaynaklı makalelerde sayısal bir düşüş yaşandığı dikkat çekmektedir. Bunun son yıllarda Üniversiteler içerisinde yaşanan değişimlerin etkisi olabileceğini düşünmek mümkündür. Ancak, bu konunun önümüzdeki günlerde ciddi olarak değerlendirilmesi ve düşüş nedenlerinin araştırılması, tartışılması ve buna yönelik önlemlerin alınması dünya patoloji camiasının bir çağdaş bir kolu olarak yer almak için gereklidir.

Saygı ve Sevgilerimle,

Dr. Alp USUBÜTÜN
Türk Patoloji Dergisi Baş Editörü

  • Top
  • Introduction
  • [ Top ] [ PDF ] [ E-Mail to Editor ]