SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 1, Page(s)
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]
Editorial
Işın KILIÇASLAN
Introduction
Değerli meslektaşlarımız,

Türk Patoloji Dergisi Patoloji Dernekleri Federasyonu'nun resmi yayın organı olarak üç yılını tamamladı. Bu sayımızla 4. yılımıza giriyoruz. Giderek gelen makale sayısının arttığını, araştırma makalelerinin de artmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu gelişmeler bizleri çok sevindiriyor. Makale gönderme ve değerlendirmede kullandığımız yeni on-line sistem de editörler, hakemler ve yazarlarımızın işlemlerini kolaylaştırdı. Geçen yıl makalelerimizi büyük özenle değerlendiren hakemlerimize teşekkür ediyoruz. Ancak makale sayımız arttıkça değerlendirme yapacak hakem sayımızın da artması gerekiyor. Bu konuda çabalarımız sürüyor.

Bu sayımızda Patoloji Dernekleri Federasyonu Standardizasyon Komitesi tarafından düzenlenen bir anket çalışmasının sonuçları iki makale şeklinde sunulmaktadır. İlk makalede Türkiye'de patoloji laboratuvarlarının mekan, donanım ve personel açılarından genel profili ortaya konmaktadır. İkinci makalede ise kalite kontrol ve kalite güvencesi açısından ülkemiz kurumlarının hangi durumda olduğu göz önüne getirilmektedir. Her iki çalışma birbirini bütünleyen ve şu anki durumu ortaya koyan, öneriler sunan çok değerli çalışmalardır.

Ülkemiz koşullarının irdelenmesi, bu koşulların iyileştirilmesine de öncülük edecek, ayrıca ülkemizde uygulanabilecek kalite kontrol ve kalite güvencesi programlarının oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Türk Patoloji Dergisi 2007;23:87-92 sayısında yayımlanan Dr. Usubütün'ün çalışması ile bu konuda bir başlangıç yapılmıştı. Daha sonraki sayılarımızda da Dergimizin bu alanda bir tartışma platformu olabileceği görüşündeyiz.

Yeni yılda Dergimize ilginizin daha da artacağına inanıyoruz. Yeni yılın sağlıkla, gönlünüzce geçmesi dileklerimizle.

Editörler adına
Prof. Dr. Işın Kılıçaslan

  • Top
  • Introduction
  • [ Top ] [ PDF ] [ E-Mail to Editor ]