SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1999, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-051
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]
Constraints of the passive role within the pathology in the multidisciplinary researches
Beyhan Demirhan**, Yücel Güngen**
*Bu çalışma 11 Şubat 1999 tarihinde Ankara Üniversitesi Deontoloji Anabilim Dalı'nın "Tıbbi Etik Sorun Tartışma Dizisi" içinde ve XIV. Ulusal Patoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur.
**Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı,Ankara
[ Top ] [ PDF ] [ E-Mail to Editor ]