SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
Author Index
1998, Volume 14, Number 2

AuthorsPage numbers
AKPOLAT N 83
AKTAN Ş 72
ARIKAN H 91
ARVASİ A 75
ATAMER T 62
AYDIN S 75
BİLGİÇ B 91
BİTİREN M 78
BÜYÜKKEÇE A 72
ÇAMUR NK 65
DİLEK FH 83
DOĞAN Ö 62
DOĞUSOY G 87
DURAKER N 68
ERSOY G 87
FIRAT D 91
GELEN MT 72
GÖÇENER S 87
GÖKSEL S 87
İLHAN R 94
İPLİKÇİ A 94
KILIÇARSLAN B 72
KILIÇASLAN I 65
ORAL CK 91
ORAL O 91
ÖZARDALI İ 78
ÖZBİLİM G 72
ÖZCAN F 65
ÖZDAMAR ŞO 53
ÖZKARA SK 94
ÖZKAYA Ö 53
ÖZYUVACI H 91
SADE I 94
TUZLALI S 94
TÜRKDOĞAN K 83
USUBÜTÜN A 51
UYSAL V 65
ÜNLÜ Y 78, 81
YALTIRIK M 91
YAVUZ E 94
YAZICI H 62
YENEREL MN 62
YENİLMEZ E 75
YULUĞ E 75
YULUĞ G 75