Turkish Journal of Pathology - 1989; 5(2) http://www.turkjpath.org Turkish Journal of Pathology - RSS feed of 1989; 5(2) 1300-0705 May 1989 Turkish Journal of Pathology 1300-0705 <![CDATA[ÖLÜM NEDENİ BELİRLENMESİNDE TIBBİ İNCELEMENİN ÖNEMİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=786 1989-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 5 010 1989-05-01 005 Original Article <![CDATA[A NEW HlSTOPATHOLOGICAL FEATURE IN THYROID PAPILLARY CARClNOMA: HYALINE BODlES]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=787 1989-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 5 016 1989-05-01 011 Original Article <![CDATA[WHITE SPONGE (ORAL EPITHELIAL) NEVUS (İKİ OLGU NEDENİ İLE)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=788 1989-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 5 020 1989-05-01 017 Original Article <![CDATA[MEMENİN APOKRİN KARSİNOMU (Bir olgu nedeniyle)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=789 1989-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 5 024 1989-05-01 021 Original Article <![CDATA[KALP TRANSPLANTASYONU SONRASI ENDOMYOKARDİYAL BİYOPSİ İLE RESİPİENT HASTA TAKİBİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=790 1989-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 5 031 1989-05-01 025 Original Article <![CDATA[277 OVER KANSERLİ OLGUDA PROONOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEDAVİ SONUÇLARINA ETKİLERİNİN İRDELEMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=791 1989-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 5 041 1989-05-01 032 Original Article <![CDATA[PROTEZİN TEMAS ETTİĞİ MUKOZA YÜZEYLERİNİN EXFOLIATIVE SİTOLOJİ İLE İNCELENMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=792 1989-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 5 045 1989-05-01 042 Original Article <![CDATA[HlBERNOMA (FETAL HÜCRELİ LİPOMA)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=793 1989-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 5 049 1989-05-01 046 Original Article <![CDATA[MAKSİLLA'DA PRİMER EWING SARKOMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=794 1989-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 5 054 1989-05-01 050 Original Article <![CDATA[ELDE PACİNOMA (Çok Ender Bir Olgu Raporu)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=795 1989-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 5 058 1989-05-01 055 Original Article <![CDATA[DAUMAS-DUPART YÖNTEMİYLE ASTROSİTOMLARIN DERECELENDİRİLMESİ VE GLOMERİLOİD GÖRÜLME ORANI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1380 1989-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 5 063 1989-05-01 059 Original Article <![CDATA[DENEYSEL OLUŞTURULMUŞ MOTOR NÖRON HASTALIĞINDA MEDULLA SPİNALİSİN ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=796 1989-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 5 070 1989-05-01 064 Original Article <![CDATA[KARACİĞER KANSERİ (Kanserin en zararsızı tümüyle çıkarılıp bir kavanoz içinde saklananıdır)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=797 1989-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 5 078 1989-05-01 071 Original Article