Turkish Journal of Pathology - 1991; 7(1) http://www.turkjpath.org Turkish Journal of Pathology - RSS feed of 1991; 7(1) 1300-0705 January 1991 Turkish Journal of Pathology 1300-0705 <![CDATA[PATOLOJİ ASİSTAN EĞİTİMİ VE UZMANLIK MEZUNİYET SINAVI KONUSUNDA ÖNERİLER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=827 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 005 1991-01-01 003 Original Article <![CDATA[9.ULUSAL PATOLOJİ KURULTAYI VE ÜLKEMİZDE PATOLOJİNİN KONUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=828 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 009 1991-01-01 005 Original Article <![CDATA[A CASE OF PRIMARY MEDIASTINAL SEMINOMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=829 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 011 1991-01-01 010 Original Article <![CDATA[TRANSTORASİK İĞNE BİYOPsİsİ İLE TANIMLANAN ÜÇ MEDİASTİNAL EKTOPİK GUATR OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=830 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 014 1991-01-01 011 Original Article <![CDATA[KSANTOGRANÜLOMATÖZ PİYELONEFRİT]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=831 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 016 1991-01-01 014 Original Article <![CDATA[DİFFUZ GLOMERULONEFRİTLERDE IŞIK VE İMMUNOFLORESAN BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=832 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 019 1991-01-01 016 Original Article <![CDATA[TiROİD HASTALIKLARI VE TÜMÖRLERİNDE ULTRASONOGRAFİ İLE SİNTİGRAFİNİN TANI DEĞERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=833 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 024 1991-01-01 019 Original Article <![CDATA[PARAPELVİK YERLEŞİMLİ NORMOVASKÜLER BİR SAF ONKOSİTOM VAKASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=834 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 027 1991-01-01 024 Original Article <![CDATA[BİR BRONŞİAL LEİOMYOM OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=835 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 030 1991-01-01 027 Original Article <![CDATA[ALPHA-FETOPROTEIN SECRETING PANCREATOBLASTOMA IN CHILDHOOD]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=836 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 032 1991-01-01 030 Original Article <![CDATA[CEMENTO-OSSIFYING FIBROMA WITH AN ANEURYSMAL BONE CYST (A CASE REPORT)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=837 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 033 1991-01-01 032 Original Article <![CDATA[BİR BEYİN DİSPLAZİSİ OLGUSU TUBEROZ SKLEROZ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=838 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 037 1991-01-01 034 Original Article <![CDATA[HİPOFİZ TÜMÖRLERİN SINIFLANDIRILMASINDA KONV ANSİYONEL HİSTOKIMYANIN KATKISI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=839 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 039 1991-01-01 037 Original Article <![CDATA[MENETRİER HASTALIĞI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=840 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 041 1991-01-01 039 Original Article <![CDATA[GÖZ KAPAĞI KONJOKTİVASINDA AMILOID TÜMÖR]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=841 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 043 1991-01-01 042 Original Article <![CDATA[DEV LİPOMLAR]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=842 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 045 1991-01-01 043 Original Article <![CDATA[AKCİĞER KİsT HİDATİĞİ VE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=843 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 049 1991-01-01 045 Original Article <![CDATA[DALAK İÇİ FETAL HEPATOSİT ALLOTRANSPLANTASYONUNA İMMUNOSUPRESYONUN ETKİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=844 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 059 1991-01-01 049 Original Article <![CDATA[İNFLAMATUAR LİNEER VERRÜKÖZ EPİDERMAL NEVÜS (İLVEN)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=845 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 053 1991-01-01 051 Original Article <![CDATA[SKUAMÖZ KARSİNOM KOMPONENTLİ İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=846 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 057 1991-01-01 055 Original Article <![CDATA[İNTESTİNAL SPİROKETOZİS]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=847 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 058 1991-01-01 057 Original Article <![CDATA[DİABETES MELLİTUSTA PERİSİNUZOİDAL FİBROSİS BİR OLGU NEDENİYLE LITERATÜR ARAŞTIRMASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=848 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 059 1991-01-01 058 Original Article <![CDATA["PNEUMATOSIS CYSTOIDES INTESTINALIS (PCI)"-PATOLOJİSİ VE OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=849 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 062 1991-01-01 060 Original Article <![CDATA[EKSTRAADRENAL MYELOLİPOM]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=850 1991-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 7 064 1991-01-01 062 Original Article