Turkish Journal of Pathology - 1991; 7(2) http://www.turkjpath.org Turkish Journal of Pathology - RSS feed of 1991; 7(2) 1300-0705 May 1991 Turkish Journal of Pathology 1300-0705 <![CDATA[TRAKEAL LEİOMYOMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=851 1991-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 7 006 1991-05-01 003 Original Article <![CDATA[HERPES SIMPLEX VIRUS INFECTI0N (TYPE I AND TYPE II) AS AN ETIOLOGIC FACTOR IN SPONT ANEOUS ABORTIONS (AN IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=852 1991-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 7 006 1991-05-01 004 Original Article <![CDATA[HYALEN MEMBRAN HASTALIĞI (HMH) (I) (63 YENİDOĞAN OTOPSİSİNDE HYALEN MEMBRAN HASTALIĞI (HMH) İNCELENMESİ)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=853 1991-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 7 009 1991-05-01 007 Original Article <![CDATA[HYALEN MEMBRAN HASTALIĞI (II) (63 YENİDOĞAN OTOPSİSİNDE HYALEN MEMBRAN HASTALIĞI (HMH) İNCELENMESİ)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=854 1991-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 7 011 1991-05-01 009 Original Article <![CDATA[YAN VENTRİKÜL KOROİD PLEKSUSUNDA YERLEŞİM GÖSTEREN BİR ARTERİO- VENÖZ MALFORMASYON OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=855 1991-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 7 013 1991-05-01 012 Original Article <![CDATA[TÜRK POPULASYONUNDA İNTERNAL MAMMARİAL ARTERDEKİ ARTERİOSKLEROZ VE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=856 1991-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 7 016 1991-05-01 014 Original Article <![CDATA[KESİN TANI KONAN SARKOİDOZİSLİ OLGULARIMIZIN İRDELENMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=857 1991-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 7 019 1991-05-01 017 Original Article <![CDATA[BİR ADULT GAUCHER HASTALIĞI VAKASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=858 1991-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 7 022 1991-05-01 020 Original Article <![CDATA[ÇOCUKLUK ÇAĞINDA TONSİLLA KÖKENLİ HODGKİN DIŞI LENFOMA; OLGU SUNUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=859 1991-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 7 024 1991-05-01 023 Original Article <![CDATA[LEISHMANIA CUTIS İLE LUPUS VULGARIS'İN HİsTOPATOLOJİK BULGULARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=860 1991-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 7 028 1991-05-01 025 Original Article <![CDATA[EKRİN ANJİYOMATÖZ VE LİPOMATÖZ HAMARTOM]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=861 1991-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 7 030 1991-05-01 028 Original Article <![CDATA[MAKSİLLADA BENİGN SEMENTOBLASTOMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=862 1991-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 7 032 1991-05-01 030 Original Article <![CDATA[DİLDE BİZAR HÜCRELİ LEİYOMİYOM]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=863 1991-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 7 034 1991-05-01 032 Original Article <![CDATA[TÜKRÜK BEZİNİN "SOLİTER İNTRADUKTAL PAPİLLOM"U]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=864 1991-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 7 035 1991-05-01 034 Original Article <![CDATA[İLEUMDA RADYASYON ETKİSİ (BİR OLGU NEDENİYLE)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=865 1991-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 7 037 1991-05-01 036 Original Article <![CDATA[SAFRA KESESİ ADENOKARSİNOMLARINDA CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN VE HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN VARLIĞININ İMMONOHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=866 1991-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 7 041 1991-05-01 038 Original Article <![CDATA[OVARION SERTOLI-LEYDIG CELL TUMOR WITH A PREDOMINANT RETIFORM DIFFERENTIATION]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=867 1991-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 7 043 1991-05-01 041 Original Article <![CDATA[OVER'İN ENDODERMAL SİNÜS (YOLK SAC) TÜMÖRLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=868 1991-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 7 046 1991-05-01 043 Original Article <![CDATA[MEMENİN SPİNDLE HÜCRELİ KARSİNOMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1362 1991-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 7 051 1991-05-01 050 Original Article <![CDATA[İZOBÜTİL SİYANOAKRİLATA KARŞI OLUŞAN MAST HÜCRE CEVABININ HİSTOPATOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1360 1991-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 7 055 1991-05-01 052 Original Article <![CDATA[KAHVERENKLİ YAĞ DOKUSUNUN BENİGN TÜMÖRÜ: HİBERNOM]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1361 1991-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 7 056 1991-05-01 055 Original Article